Rudolf Tayerle

Soubor NAD35#2742#foto#006.jpg

Date of birth: in year 1877
Date of death: in year 1942

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

Committee

(czech name) Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Členství v parlamentních orgánech - potvrzení na plénu


zvolen:

vystoupil:

Předkladatelem

Vystoupení na plénuISP (příhlásit)