Florian Tomanek

Soubor NAD35#2769#foto#001.jpg

Date of birth: in year 1879
Date of death: in year 1948

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

(czech name) Klub

  • (czech name) Slovensky klub, member from 9. 1. 1920 till 15. 4. 1920

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Interpelace a dotazy na vláduISP (příhlásit)