Frantisek Tomasek

Soubor NAD35#2770#foto#004.jpg

Date of birth: in year 1869
Date of death: in year 1938

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

(czech name) Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Členství v parlamentních orgánech - potvrzení na plénu

Vystoupení na plénu


projevy:

sdělení:

prohlášení:ISP (příhlásit)