Dokument EU 11943/19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie
/kód dokumentu 11943/19, COM(2019) 398 final/ISP (příhlásit)