Dokument EU 12267/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení)
/kód dokumentu 12267/17, COM(2017) 497 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12267/17 dne 18.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)