Dokument EU 12429/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trh
/kód dokumentu 12429/17, COM(2017) 547 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12429/17 dne 11.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)