Dokument EU 12637/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [Rozšířená spolupráce v oblasti klimatu EU – Island – Norsko]
/kód dokumentu 12637/19, COM(2019) 438 final/ISP (příhlásit)