Dokument EU 12698/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o vývozních povoleních v roce 2017 a 2018 podle nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
/kód dokumentu 12698/19, COM(2019) 445 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12698/19 dne 2.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)