Dokument EU 12777/19

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour
/kód dokumentu 12777/19, COM(2019) 442 final/ISP (příhlásit)