Dokument EU 12850/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
/kód dokumentu 12850/19, COM(2019) 449 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12850/19 dne 7.10.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30.10.2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)