Dokument EU 12900/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením v letech 2016-2017
/kód dokumentu 12900/19, COM(2019) 454 final/ISP (příhlásit)