Dokument EU 13043/17

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelů
/kód dokumentu 13043/17, COM(2017) 584 final, 2017/0257 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13043/17 dne 10.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)