Dokument EU 13094/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
/kód dokumentu 13094/17, COM(2017) 585 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13094/17 dne 11.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)