Dokument EU 13184/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení evropské normy pro elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EU
/kód dokumentu 13184/17, COM(2017) 590 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13184/17 dne 13.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)