Dokument EU 13424/17

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie
/kód dokumentu 13424/17, COM(2017) 606 final, 2017/0265 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13424/17 dne 20.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)