Dokument EU 13478/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jedenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 13478/17, COM(2017) 608 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13478/17 dne 7.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)