Dokument EU 17817/12

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti
/kód dokumentu 17817/12, KOM(2012) 740 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:akcionář, akční program, hospodářský růst, jednotný trh, konkurenceschopnost, kotování na burze, kultura řízení podniku, malé a střední podniky, průhlednost administrativy, správa věcí veřejných, zákon o obchodních společnostech, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)