Dokument EU 7880/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2018
/kód dokumentu 7880/19, COM(2019) 155 final/ISP (příhlásit)