Dokument EU 8678/19

Zpráva Komise Radě - Hodnocení týkající se doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce
/kód dokumentu 8678/19, COM(2019) 169 final/ISP (příhlásit)