Dokument EU 8765/19

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnosti
/kód dokumentu 8765/19, JOIN(2019) 6 final/ISP (příhlásit)