Dokument EU 9200/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank a nařízení č. 806/2014 o jednotném mechanismu pro řešení krizí
/kód dokumentu 9200/19, COM(2019) 213 final/ISP (příhlásit)