Dokument EU 9348/19

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství
/kód dokumentu 9348/19, JOIN(2019) 9 final/ISP (příhlásit)