Dokument EU 9354/14

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1–4/2014
/kód dokumentu 9354/14, COM(2014) 241 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9354/14 dne 30.04.2014.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 22.05.2014 svým usnesením č. 67 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)