Dokument EU 9404/19

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
/kód dokumentu 9404/19, COM(2019) 219 final/ISP (příhlásit)