Dokument EU 9433/19

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2017 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pravidelné pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci v nepřetržitém provozu a práci na směny)
/kód dokumentu 9433/19, COM(2019) 217 final/ISP (příhlásit)