Dokument EU 9444/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU, pokud jde o delegování pravomocí, jež se týkají rozhodnutí přijmout přechodná opatření k prodloužení platnosti Dohody o partnerství AKT-EU, na Výbor velvyslanců AKT-EU
/kód dokumentu 9444/19, COM(2019) 242 final/ISP (příhlásit)