Dokument EU 9536/19

Zpráva Komise - Zpráva Komise o hodnocení programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období
/kód dokumentu 9536/19, COM(2019) 234 final/ISP (příhlásit)