1450 documents have been found. (page 1, 97 in total)

CodeReferenceTitleState
14348/19COM(2019) 597 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 912/2014 o finanční odpovědnosti v souvislosti s řešením sporů mezi investorem a státem v souladu s mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranouNavrženo k projednání
14346/19COM(2019) 607 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Ministerial Council of the Energy Community and in the Permanent High Level Group of the Energy Community (Chisinau, 12 and 13 December 2019) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Kišiněv, 12. a 13. prosince 2019)Navrženo k projednání
14274/19COM(2019) 596 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
14221/19COM(2019) 590 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14219/19COM(2019) 589 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14217/19COM(2019) 595Doporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Navrženo k projednání
14216/19COM(2019) 586 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14214/19COM(2019) 588 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14160/19COM(2019) 585 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010Navrženo k projednání
14157/19COM(2019) 587 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státyNavrženo k projednání
14150/19COM(2019) 584 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010Navrženo k projednání
14086/19COM(2019) 583 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Španělsku a Francii povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
14000/19COM(2019) 549 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Nadace pro IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roce 2018 a o výsledcích programu UnieNavrženo k projednání
13997/19COM(2019) 547 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13914/19COM(2019) 548 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku kulturního dědictví 2018Navrženo k projednání

12345>>ISP (login)