1152 documents have been found. (page 4, 77 in total)

CodeReferenceTitleState
 7543/19COM(2019) 137 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7541/19COM(2019) 130 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7540/19COM(2019) 129 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7475/19COM(2019) 133 finalZpráva Komise Radě o hodnocení nařízení (EU) 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci UnieNavrženo k projednání
 7459/19COM(2019) 134 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
 7458/19COM(2019) 132 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
 7457/19COM(2019) 135 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
 7448/19COM(2019) 140 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené královstvíNavrženo k projednání
 7436/19COM(2019) 152 finalZpráva Komise Radě - Zpráva o pokroku v provádění doporučení Rady ze dne 20. září 2016 ke zřízení vnitrostátních rad pro produktivituNavrženo k projednání
 7434/19COM(2019) 145 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Osmnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
 7422/19COM(2019) 113 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP)Navrženo k projednání
 7410/19COM(2019) 131 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIRNavrženo k projednání
 7337/19COM(2019) 111 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 10974/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7335/19COM(2019) 115 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Meziamerické komise pro tropické tuňáky a zasedáních smluvních stran Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů a kterým se zrušuje rozhodnutí 10126/14Navrženo k projednání
 7334/19COM(2019) 114 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Rozšířené komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT), a kterým se zrušuje rozhodnutí 10125/14Navrženo k projednání

<<12345678>>ISP (login)