Sněmovní tisk 132
Novela z. o státní službě

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 26. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 216). Zpravodajem určen JUDr. Jan Chvojka (usnesení č. 232).
  Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/3, který byl rozeslán 3. 10. 2018 v 17:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 132/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 372).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 12. 2018 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 12. 2018 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 47).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/6.

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1034Zuzana Ožanová13258-19438.docx (47 KB)26. 6. 2018 v 10:46:51
1140Jan Bartošek13364-19652.docx (20 KB)17. 7. 2018 v 13:03:16
1379Kateřina Valachová13603-20126.docx (36 KB)2. 10. 2018 v 14:34:10
1381Klára Dostálová13605-20128.docx (27 KB)2. 10. 2018 v 15:05:12
1386Věra Kovářová13610-20134.docx (6 KB)2. 10. 2018 v 17:58:13
1387Věra Kovářová13611-20135.docx (5 KB)2. 10. 2018 v 17:58:48


Deskriptory EUROVOCu: nábor, státní zaměstnanec, struktura státní správy, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)