Sněmovní tisk 742
Dohoda ČR a Maďarska o uznávání dokladů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 30. 7. 2004.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1313).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1547).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 7. 2004 jako senátní tisk 396/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 396/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2004 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 396/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 525).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25.02.2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 92/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Maďarsko, rovnocennost diplomů, uznání dokladů o odborné kvalifikaciISP (login)