Sněmovní tisk 1117
Interpelace poslance Stanislava Grosse


Autor: JUDr. Stanislav Gross
Adresát: Jan Ruml
Interpelace poslance Stanislava Grosse
Podáno: 1994-08-18
Odesláno adresátovi: 1994-08-29
Odpověď rozeslána 18.08.1994 jako tisk 1117 A.
Úplný název: Interpelace poslance Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci personálního obsazení řady důležitých postů jak na ministerstvu vnitra, tak i na policejním prezidiu
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení (usnesení č. 479).


ISP (login)