Sněmovní tisk 1121
Interpelace poslanců A.Frommera,P.Hirše,M.Kašpárka,P.Kuličky


Autor: Alfred Frommer
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci pana JUDr. Fidelise Schlée
Podáno: 1994-08-23
Odesláno adresátovi: 1994-08-30
Odpověď rozeslána 23.08.1994 jako tisk 1121 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (login)