Sněmovní tisk 1127
Interpelace poslance Pavla Seifera


Autor: Mgr. Pavel Seifer
Adresát: PhDr. Jan Stráský
Interpelace ve věci závaznosti stanovených podmínek pro provozování taxislužby
Podáno: 1994-08-30
Odesláno adresátovi: 1994-09-02
Odpověď rozeslána 30.08.1994 jako tisk 1127 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (login)