Sněmovní tisk 1144
Interpelace poslance Rudolfa Opatřila


Autor: Ing. Rudolf Opatřil
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci vypracování bezpečnostní politiky ve prospěch komunálních kandidátů ODS
Podáno: 1994-09-01
Odesláno adresátovi: 1994-09-07
Odpověď rozeslána 1.09.1994 jako tisk 1144 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (login)