Sněmovní tisk 1184
Interpelace poslance Jiřího Vyvadila


Autor: JUDr. Jiří Vyvadil
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci sdělení systémových opatření proti krádežím osobních vozidel v České republice
Podáno: 1994-09-21
Odesláno adresátovi: 1994-09-27
Odpověď rozeslána 21.09.1994 jako tisk 1184 A.
Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (login)