Sněmovní tisk 1306
Interpelace poslance Václava Grulicha


Autor: PhDr. Václav Grulich
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci volného styku občanů České republiky a Slovenské republiky
Podáno: 1994-11-02
Odesláno adresátovi: 1994-11-07
Odpověď rozeslána 2.11.1994 jako tisk 1306 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (login)