Sněmovní tisk 1670
Interpelace poslance Miloše Skočovského


Autor: Ing. Miloš Skočovský, CSc.
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci budoucnosti ústavů sociální péče pro tělesně a duševně postižené
Podáno: 1994-04-19
Odesláno adresátovi: 1995-04-25
Odpověď rozeslána 19.04.1994 jako tisk 1670 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (login)