Sněmovní tisk 1671
Interpelace poslance Miloše Skočovského


Autor: Ing. Miloš Skočovský, CSc.
Adresát: MUDr. Luděk Rubáš
Interpelace ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně
Podáno: 1995-04-19
Odesláno adresátovi: 1995-04-25
Odpověď rozeslána 19.04.1995 jako tisk 1671 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (login)