Sněmovní tisk 1750
Interpelace poslance Jiřího Macháčka


Autor: Ing. Jiří Macháček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslance Jiřího Macháčka
Podáno: 1995-05-11
Odesláno adresátovi: 1995-05-15
Odpověď rozeslána 11.05.1995 jako tisk 1750 A.
Úplný název: Interpelace poslance Jiřího Macháčka na předsed vlády Václava Klause ve věci výpočtu a vyplácení důchodů občanům České republiky, jejichž zaměstnavatel měl před rozdělením ČSFR sídlo na území Slovenské republiky
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (login)