Sněmovní tisk 1887
Interpelace poslance Jiřího Karase


Autor: JUDr. Ing. Jiří Karas
Adresát: MUDr. Luděk Rubáš
Interpelace ve věci Fakultní dětské nemocnice v Brně
Podáno: 1995-07-13
Odesláno adresátovi: 1995-07-20
Odpověď rozeslána 13.07.1995 jako tisk 1887 A.
Interpelace projednána 28. 9. 1995 na 34. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (login)