Sněmovní tisk 1897
Zákon - novela zákona o sdružování občanů a o komorách - pos

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele:
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1897.
  Návrh zákona 16.08.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona projednán.


ISP (login)