Sněmovní tisk 2107
Miroslava Řezníčka ve věci zasah.MZČR do otázek vzdělávání

Dokument

Autor: PhDr. Miroslav Řezníček

Úplný název: Interpelace poslance Miroslava Řezníčka na ministra zdravotnictví Jana Stráského ve věci zasahování Ministerstva zdravotnictví České republiky do otázek vzdělávání
Adresát: PhDr. Jan Stráský
Podáno dne: 6.12.1995
Odesláno adresátovi: 12.12.1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 6.02.1996

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 2. 1996 jako tisk 2107/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 8. 2. 1996 na 39. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (login)