Sněmovní tisk 146
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 29. 4. 1997.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 16. 5. 1997 na 11. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).
    Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 146/2, který byl rozeslán 4. 7. 1997 v 14:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 8. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová asignace, spotřební daňISP (login)