Sněmovní tisk 317
T.Jirousové ve věci občanství pana Jana Berwidy-Buquoye,SRN

Dokument

Autor: MUDr. Taťána Jirousová

Úplný název:
Adresát: Jan Ruml
Podáno dne: 4.09.1997
Odesláno adresátovi: 10.09.1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29.10.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 11. 1997 jako tisk 317/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 4. 12. 1997 na 17. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 583).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, fyzická osoba, státní občanstvíISP (login)