Sněmovní tisk 438
Analýza příčin vzniku povodní ...................

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Analýza příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování

Autor: Martin Bursík

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: financování, ministerská odpovědnost, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tokISP (login)