Sněmovní tisk 347
Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Machovec, František Brožík) předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Machovec Karel a Brožík F..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 2. 12. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 347/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, spotřební družstvo, vlastnictví, zánik společnosti, zrušení společnostiISP (login)