Sněmovní tisk 394
Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 4. 2. 1998.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 2. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Ivan Kočárník, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 1. 4. 1998 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 726).

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 4. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 394/1.
    • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 394/2.
  • 2

    2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 805).


  • SENÁT
  • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
    Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1998.

Senát

  • PS

    Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98067/0.

  • O

    Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing.  Zdeněk Babka).

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/50, které bylo rozdáno jako tisk 1998/67/1 (vyslovuje souhlas).
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/39, které bylo rozdáno jako tisk 1998/67/2 (vyslovuje souhlas).
  • S

    Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
    Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/88).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská investiční banka, finanční spolupráce, úvěry EIBISP (login)