Sněmovní tisk 1232
Vládní návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1232/0 dne 18. 1. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2002 (usnesení č. 512). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Služby zpravodajské

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní kontrola, tajná službaISP (login)