Sněmovní tisk 1289
Návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Stanislav Gross) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2002.
Zástupce navrhovatele: Cyril Svoboda, Stanislav Gross.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1289/0 dne 29. 3. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 4. 2002 jako tisk 1289/1 (souhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, parlamentní volby, volební právoISP (login)